Brak produktów w koszyku.

Brak produktów w koszyku.

Zmiany w prawie: Obowiązkowe e-Doręczenia dla instytucji rządowych i zawodów zaufania publicznego w Polsce od 1 października 2024 roku

Od października 2024 roku e-Doręczenia stopniowo zastępują korespondencję poleconą za potwierdzeniem odbioru przesyłaną do tego czasu za pośrednictwem Poczty Polskiej. Na mocy nowych regulacji prawnych, najpierw obowiązkiem e-Doręczeń objęte są instytucje rządowe oraz zawody zaufania publicznego; od 1 stycznia 2025 firmy zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i sukcesywnie działalności gospodarcze wpisane do CEIDG. 

Oto, co każda organizacja i przedstawiciel zawodów zaufania powinien wiedzieć o tej zmianie:

Zakres obowiązku e-Doręczeń

Od 1 października 2024 r., wszystkie osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, takie jak adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, restrukturyzacyjni, rzecznicy patentowi, oraz notariusze, będą musiały korzystać z systemu e-Doręczeń.  Firmy zarejestrowane w KRS i CEIDG – od 1 stycznia 2025 r.

Cele wprowadzenia e-Doręczeń

Celem wprowadzenia obowiązkowych e-Doręczeń jest zwiększenie efektywności wymiany korespondencji pomiędzy przedsiębiorcami a administracją publiczną oraz uproszczenie procesów komunikacji prawnej i sądowej.

Korzyści z e-Doręczeń

Korzystanie z e-Doręczeń umożliwia błyskawiczne przekazywanie dokumentów, eliminuje papierową dokumentację, redukuje koszty związane z korespondencją tradycyjną i zwiększa bezpieczeństwo danych dzięki zastosowaniu zaawansowanych metod szyfrowania. Ponadto identyfikuje nadawcę i odbiorcę oraz zabezpiecza niepodważalne dowody wysłania, dostarczenia i przyjęcia/odrzucenia korespondencji.

Jak przygotować się do zmian?

Organizacje oraz przedstawiciele zawodów zaufania publicznego powinni jak najszybciej zacząć proces wdrażania skrzynek e-Doręczeń, aby uniknąć ostatniej chwili i ewentualnych trudności związanych z przestawieniem się na elektroniczny system doręczeń.

Wsparcie techniczne i szkolenia

Warto skorzystać z dostępnych programów szkoleniowych i wsparcia technicznego oferowanego przez dostawców usług e-Doręczeń, aby ułatwić proces adaptacji i wykorzystania nowego systemu w pełni jego możliwości.

Konsekwencje niedostosowania się do zmian

Niedostosowanie się do nowych przepisów może skutkować nie tylko trudnościami w komunikacji z instytucjami publicznymi, ale również prawnymi konsekwencjami za nieprzestrzeganie obowiązującego prawa.

Wprowadzenie obowiązkowych e-Doręczeń to krok w stronę cyfryzacji i modernizacji systemu prawnego w Polsce. Przedsiębiorstwa i zawody zaufania publicznego powinny odpowiednio wcześnie rozpocząć przygotowania, aby zapewnić płynne przejście na nowy system i wykorzystanie wszystkich jego zalet.

Zachęcamy do kontaktu już teraz, aby uniknąć kłopotów pod koniec tego roku.

Zadzwoń do nas pod numer

a skontaktujemy Cię z jednym z naszych przedstawicieli dostępnych praktycznie na terenie całego kraju.