Ten odcisk został zaktualizowany 2023-06-01.

Właścicielem tej witryny jest:

Podpisano sp z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wiślana 8
00-317 Warszawa
+4822 460 80 90​​​​​​​
kontakt@podpisano.pl
Polska
Email: lp.onasipdop@onasipdop
Numer telefonu: 22 460 80 90​​​​​​​
VAT ID: 5252892153

Przedstawiciel prawny (przedstawiciele) Podpisano sp z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Barbara Liszewska

1. Ogólne

1.1 Jesteśmy zarejestrowani w KRS na podstawie licencji lub numeru rejestracyjnego:

0000946614

1.2 Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich (Rozporządzenie ODR):

Chcielibyśmy poinformować o możliwości składania skarg przez konsumentów na platformie internetowego rozstrzygania sporów Komisji Europejskiej, którą można znaleźć pod następującym adresem URL: ec.europa.eu/odr

Jesteśmy gotowi lub zobowiązani do uczestniczenia w procedurach rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową.