Brak produktów w koszyku.

Brak produktów w koszyku.

Dokumenty wymagane przy zakupie kwalifikowanej pieczęci elektronicznej

Dokumenty niezbędne do wyrobienia kwalifikowanej pieczęci obejmują:

 • dowód tożsamości wnioskodawcy – ważny dowód osobisty lub paszport,
 • pełnomocnictwo podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu,
 • w przypadku podmiotów publicznych:
   akt mianowania bądź inny dokument, na podstawie którego osoba ubiegająca się o certyfikat działa w charakterze organu władzy publicznej,
  – 
  potwierdzenie nadania numeru NIP reprezentowanego podmiotu,
  – 
  zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON reprezentowanego podmiotu.

Pozostałe dokumenty formalne, takie jak wydruk z KRS czy CEIDG, konsultant potwierdzający tożsamość wnioskodawcy pobierze samodzielnie z oficjalnych stron internetowych.

Szczegółowa lista wymaganych dokumentów dodatkowych

Dodatkowe dokumenty wymagane do potwierdzenia danych reprezentowanego podmiotu, w zależności od jego typu i formy prawnej:

Osoba fizyczna będąca właścicielem firmy jednoosobowej.

Dokumentem stanowiącym podstawę prawną funkcjonowania przedsiębiorstwa jest odpis lub wydruk z Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEiDG).

Pracownicy i przedstawiciele firmy i instytucji posiadającej osobowość prawną (m.in. biura rachunkowe, firmy, administracja samorządowa i państwowa).

Firma – przedsiębiorstwo

 • podpisane pełnomocnictwo – według  zasad reprezentacji firmy,
 • dokument z podstawą prawną funkcjonowania przedsiębiorstwa:
  • odpis lub wydruk z KRS – nie starszy niż 6 miesięcy,
  • odpis lub wydruk z CEiDG bądź zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON, potwierdzający dane firmy.

Instytucja publiczna

 • pełnomocnictwo, zgodne z zasadami reprezentacji
 • kopia dokumentu z zasadami reprezentacji,
 • uchwała lub inna decyzja o powołaniu bądź mianowaniu na dane stanowisko,
 • potwierdzenie nadania numeru NIP
 • zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON

Osoby pełniące funkcje w zarządzie lub radzie nadzorczej danego podmiotu, takie jak prezes zarządu, członek zarządu czy prokurent, można zidentyfikować na podstawie odpisu z KRS lub innego dokumentu określającego zasady reprezentacji.

Firma – przedsiębiorstwo

 • odpis lub wydruk z KRS – nie starszy niż 6 miesięcy,
 • uchwała bądź inna decyzja o powołaniu lub mianowaniu na dane stanowisko,
 • potwierdzenie nadania numeru NIP,
 • zaświadczenie o nadanym numeru identyfikacyjnym REGON

Instytucja publiczna

 • kopia dokumentu określającego zasady reprezentacji,
 • uchwała bądź akt powołania lub mianowania na dane stanowisko,
 • potwierdzenie nadania numeru NIP,
 • zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON reprezentowanego podmiotu.

Osoby zajmujące ważne stanowiska w administracji publicznej i samorządowej, takie jak burmistrzowie, można znaleźć w odpowiednim dokumencie reprezentacyjnym.

 • kopia dokumentu określającego zasady reprezentacji,
 • decyzja o powołaniu, akt mianowania bądź inny dokument, na podstawie którego osoba ubiegająca się o pieczęć kwalifikowaną działa w charakterze organu władzy publicznej,
 • potwierdzenie nadania numeru NIP reprezentowanego podmiotu,
 • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON reprezentowanego podmiotu

Wszystkie powyższe dokumenty wymagane są do wyrobienia jednej z poniższych pieczęci kwalifikowanych. Wybierz, odpowiednią do swoich potrzeb.

Ponieważ wybór, uruchomienie oraz instalacja podpisu elektronicznego mogą nie być trywialne, możesz dowiedzieć się więcej na tej stronie, lub od razu skontaktować z nami  nami:

+48 22 417 05 55

Odpowiemy na Twoje pytania, znajdziemy pasujący Ci termin oraz doradcę.

Możesz również napisać od nas emaila [email protected].