Brak produktów w koszyku.

Brak produktów w koszyku.

Dokumenty potrzebne do potwierdzenia tożsamości

Potwierdzenie tożsamości jest nieodłącznym elementem procesu pozyskania podpisu certyfikowanego takiego jak SimplySign oraz Certum Mini. Jest ono niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa podpisów. W zależności od rodzaju danych prezentowanych w podpisie będą Ci potrzebne odpowiednie dokumenty.

Potwierdzanie tożsamości dla certyfikatów osobistych

Certyfikaty osobiste zawierają tylko dane personalne identyfikujące daną osobę. Rekomendowane są  dla osób podpisujących swoje prywatne dokumenty oraz dokumenty innych podmiotów (przedsiębiorstw, instytucji, administracji samorządowej, administracji rządowej).

Do potwierdzenia tożsamości dla takiego certyfikatu niezbędne będzie okazanie:

 • Dokumentu tożsamości – ważnego dowodu osobistego (IDCard) lub paszportu.

Potwierdzanie tożsamości dla certyfikatów firmowych

Certyfikaty firmowe – oprócz danych personalnych identyfikujących daną osobę – zawierają również dane dodatkowe firmy. Podpis taki może być użyty wyłącznie do podpisywania dokumentów firmy, której dane są zawarte w certyfikacie.

W celu potwierdzenia tożsamości należy okazać:

 • dokument tożsamości – ważny dowód osobisty (IDCard) lub paszport
 • wypełnione pełnomocnictwo (link do formularza) podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania danej firmy – nie dotyczy to osób  uprawnionych do jednoosobowej reprezentacji
 • wyciąg z urzędu rejestrowego, np. KRS lub CEIDG, nie starszy niż 6 miesięcy
 • potwierdzenie nadania nr NIP i REGON – jeśli nie są podane w wyciągu.

Potwierdzanie tożsamości dla certyfikatów wystawianym instytucjom

Certyfikaty wystawiane przedstawicielom instytucji i placówek publicznych nie różnią się niczym od certyfikatów firmowych. Tak samo zawierają  dane personalne identyfikujące daną osobę oraz dane instytucji. Można ich używać do podpisywania dokumentów tylko danej instytucji.

W celu potwierdzenia tożsamości trzeba okazać następujące dokumenty:

 • dokument tożsamości – ważny dowód osobisty (IDCard) lub paszport
 • wypełnione pełnomocnictwo (link do formularza) podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania danej instytucji; nie dotyczy to osób działających w charakterze organu władzy publicznej
 • stosowna decyzja o powołaniu, akt mianowania bądź inny dokument, na podstawie którego osoba działa w charakterze organu władzy publicznej
 • wyciąg z urzędu rejestrowego, np. KRS lub CEIDG, nie starszy niż 6 miesięcy
 • potwierdzenie nadania nr NIP i REGON – jeśli nie są podane w wyciągu
 • kopia dokumentu określającego zasady reprezentacji
 • uchwała bądź akt powołania na dane stanowisko.

Potwierdzanie tożsamości dla cudzoziemca

Cudzoziemcy występujący o wydanie certyfikowanego podpisu elektronicznego dostarczają takie same dokumenty jak obywatele Polski.
Jedynym odstępstwem od tej reguły jest sytuacji kiedy obywatel innego kraju posiada polski numer PESEL. W takiej sytuacji winien od okazać dodatkowy dokument potwierdzający jego nadanie. Może to być:

 • zaświadczenie z urzędu ewidencji ludności o nadanym numerze PESEL
 • polskie prawo jazdy
 • karta pobytu.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości pomożemy Ci zdalnie lub osobiście u Ciebie albo w jednym z naszych warszawskich biur.  Skontaktuj się z nami. Pomożemy 🙂