Brak produktów w koszyku.

Brak produktów w koszyku.

Profil zaufany a kwalifikowany podpis elektroniczny – rozważ zmianę

Profil zaufany a kwalifikowany podpis elektroniczny – co je różni?

Profil zaufany jest usługą dostarczaną przez Ministerstwo Cyfryzacji, która umożliwia weryfikację tożsamości osoby korzystającej z elektronicznych usług publicznych. Jest on darmowy, dostępny dla każdego obywatela polskiego i wykorzystuje metodę uwierzytelniania podstawowego poziomu.

Kwalifikowany podpis elektroniczny jest natomiast usługą płatną, umożliwiającą wyższy poziom uwierzytelniania. Jego zaletą jest możliwość potwierdzenia tożsamości i zgodności danych pochodzących z różnych źródeł, co gwarantuje wyższy stopień bezpieczeństwa. Waga podpisu kwalifikowanego jest równoważna podpisowi odręcznemu i ma wartość dowodową w sądzie.

Profil zaufany ePUAP

Profil Zaufany ePUAP, znany również po prostu jako Profil Zaufany (PZ), to usługa umożliwiająca obywatelom Polski weryfikację ich tożsamości w środowisku cyfrowym, co pozwala na korzystanie z elektronicznych usług publicznych. Profil Zaufany jest częścią platformy ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej), która jest oficjalnym kanałem komunikacji między obywatelami a administracją publiczną w Polsce.

Oto kilka kluczowych informacji o Profilu Zaufanym:

 1. Dostęp do usług publicznych: Profil Zaufany pozwala na bezpieczne logowanie się do systemów e-administracji i korzystanie z usług online, takich jak składanie wniosków, formularzy, deklaracji podatkowych, sprawdzanie statusu dokumentów, rezerwowanie wizyt w urzędach itp.
 2. Bezpieczeństwo: Profil Zaufany zapewnia bezpieczny sposób autentykacji użytkownika, wykorzystując do tego celu m.in. potwierdzenie tożsamości przy pomocy bankowości elektronicznej, osobistej wizyty w punkcie potwierdzającym lub za pomocą podpisu elektronicznego.
 3. Bezpłatność: Utworzenie i używanie Profilu Zaufanego jest bezpłatne dla użytkowników.
 4. Łatwość w użyciu: Po założeniu Profilu Zaufanego, użytkownicy mogą łatwo i szybko korzystać z wielu usług publicznych online bez konieczności wychodzenia z domu.
 5. Ważność: Profil Zaufany jest ważny przez 3 lata od daty aktywacji i może być odnawiany.
 6. Szeroki zakres usług: Profil Zaufany umożliwia dostęp do szerokiego zakresu usług publicznych, w tym do systemów takich jak CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), a także do e-usług oferowanych przez urzędy miast, gmin i wiele innych instytucji.
 7. Podpisywanie dokumentów: Profil Zaufany umożliwia również podpisywanie elektroniczne dokumentów, co jest akceptowane przez urzędy jako forma podpisu “na odległość”.

Profil Zaufany jest często pierwszym krokiem dla wielu Polaków do korzystania z e-administracji i stanowi alternatywę dla kwalifikowanego podpisu elektronicznego w kontaktach z administracją publiczną, choć nie zastępuje go w pełni w kontekście wszystkich możliwych zastosowań prawnych i biznesowych.

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Kwalifikowany podpis elektroniczny czy profil zaufany

Kwalifikowany podpis elektroniczny to bezpieczne, szybkie i wygodne narzędzie do potwierdzenia tożsamości i autentyczności dokumentów cyfrowych. Ze względu na wysoki poziom bezpieczeństwa jest on szeroko stosowany do autentykacji i uwierzytelniania oraz przechowywania danych cyfrowych.

Kluczowe cechy kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

 • Równoważność prawna z podpisem odręcznym: Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taką samą moc prawną jak tradycyjny podpis odręczny, co oznacza, że dokumenty podpisane w ten sposób są prawnie wiążące w całej Unii Europejskiej.
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa: Kwalifikowane podpisy elektroniczne wykorzystują bezpieczne urządzenia do tworzenia podpisu (Qualified Signature Creation Devices – QSCD) oraz certyfikaty wydane przez kwalifikowanych dostawców usług zaufania (Qualified Trust Service Providers – QTSPs), co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony przed fałszerstwem.
 • Integralność dokumentu: Podpis potwierdza, że dokument nie został zmieniony po jego podpisaniu, co jest kluczowe dla zachowania wiarygodności i autentyczności dokumentu.
 • Autentyczność autorstwa: Podpis elektroniczny jednoznacznie identyfikuje osobę, która podpisała dokument, co zapewnia pewność co do tożsamości podpisującego.
 • Akceptacja międzynarodowa: Kwalifikowane podpisy elektroniczne są szeroko akceptowane w transakcjach międzynarodowych, szczególnie w obrębie krajów UE, co ułatwia prowadzenie biznesu na skalę międzynarodową.
 • Oszczędność czasu i kosztów: Procesy, które wymagają podpisu, mogą być realizowane elektronicznie, co eliminuje potrzebę fizycznego przekazywania dokumentów i pozwala na szybsze zamykanie transakcji.
 • Zmniejszenie ryzyka: Zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego zmniejsza ryzyko oszustw i błędów związanych z tradycyjnymi metodami podpisywania dokumentów.
 • Łatwość przechowywania: Dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym są łatwe do przechowywania i archiwizacji w formie elektronicznej, co zmniejsza potrzebę fizycznego przechowywania papierów i związane z tym koszty.
 • Łatwość weryfikacji: Kwalifikowane podpisy elektroniczne mogą być łatwo weryfikowane pod kątem ich ważności, co pozwala na szybką i efektywną autentykację dokumentów.
 • Uniwersalność zastosowania: Kwalifikowany podpis elektroniczny może być stosowany w wielu różnych kontekstach, w tym w administracji publicznej, bankowości, ubezpieczeniach, zdrowiu i wielu innych sektorach.

Kwalifikowany podpis elektroniczny jest więc potężnym narzędziem, które umożliwia bezpieczne i efektywne prowadzenie działalności w środowisku cyfrowym, jednocześnie zapewniając zgodność z przepisami prawnymi i budując zaufanie między stronami transakcji.

Profil zaufany a kwalifikowany podpis elektroniczny – co je różni?

Kwalifikowany podpis elektroniczny czy profil zaufany

Profil Zaufany (PZ) i kwalifikowany podpis elektroniczny (KPE) to dwa różne narzędzia służące do weryfikacji tożsamości użytkowników i autoryzacji dokumentów w środowisku cyfrowym. Oba te rozwiązania są stosowane w Polsce i mają swoje specyficzne cechy oraz zastosowania. Oto główne różnice między nimi:

 1. Status prawny:
  • Profil Zaufany jest usługą, która pozwala na potwierdzanie tożsamości użytkownika w kontaktach z administracją publiczną oraz podpisywanie elektroniczne dokumentów w sposób, który jest akceptowany przez polskie urzędy. Jest to rozwiązanie uznawane przede wszystkim w Polsce.
  • Kwalifikowany podpis elektroniczny jest zgodny z rozporządzeniem eIDAS i ma moc prawną równoważną podpisowi odręcznemu w całej Unii Europejskiej. Jest to rozwiązanie międzynarodowe.
 2. Bezpieczeństwo i technologia:
  • Profil Zaufany opiera się na zabezpieczeniach takich jak login i hasło, a także jednorazowe kody dostępu przesyłane SMS-em lub wygenerowane przez aplikację.
  • Kwalifikowany podpis elektroniczny wykorzystuje bezpieczne urządzenia do tworzenia podpisu (QSCD) oraz certyfikaty wydawane przez kwalifikowanych dostawców usług zaufania (QTSPs), co zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa.
 3. Koszt:
  • Profil Zaufany jest dostępny bezpłatnie dla obywateli i rezydentów Polski.
  • Kwalifikowany podpis elektroniczny jest płatny, a jego cena zależy od dostawcy usług zaufania i zakresu usług.
 4. Zastosowanie:
  • Profil Zaufany jest przede wszystkim używany w kontaktach z administracją publiczną w Polsce, np. do logowania się na platformę ePUAP, składania PIT-ów online, rezerwacji wizyt w urzędach itp.
  • Kwalifikowany podpis elektroniczny ma szersze zastosowanie, w tym w biznesie, handlu międzynarodowym, bankowości, a także w kontaktach z administracją publiczną.
 5. Akceptacja:
  • Profil Zaufany jest akceptowany głównie przez polskie instytucje i ma ograniczoną akceptację poza granicami kraju.
  • Kwalifikowany podpis elektroniczny jest akceptowany w całej Unii Europejskiej i często również w innych krajach, co sprawia, że jest bardziej uniwersalny na arenie międzynarodowej.
 6. Trwałość i odnawialność:
  • Profil Zaufany jest zazwyczaj ważny przez określony czas (obecnie 3 lata) i musi być odnawiany.
  • Kwalifikowany podpis elektroniczny ma zazwyczaj określony okres ważności (np. 1-3 lata) zależny od polityki dostawcy, po którym również wymaga odnowienia.

Podsumowując, Profil Zaufany jest prostszym i bezpłatnym narzędziem do podstawowej autoryzacji elektronicznej, głównie w kontekście usług publicznych w Polsce, podczas gdy kwalifikowany podpis elektroniczny jest znacznie bardziej zaawansowanym i bezpiecznym  narzędziem, które zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa i jest szeroko akceptowany w transakcjach prawnych, biznesowych i międzynarodowych.

Jakie są zalety kwalifikowanego podpisu elektronicznego?

Kwalifikowany podpis elektroniczny oferuje szereg zalet, które sprawiają, że jest on atrakcyjnym rozwiązaniem zarówno dla osób prywatnych, jak i dla przedsiębiorstw. Oto niektóre z kluczowych korzyści:

 1. Moc prawna: Kwalifikowany podpis elektroniczny jest uznawany za równoważny podpisowi odręcznemu i ma pełną moc prawną w krajach Unii Europejskiej, co pozwala na wykorzystanie go w szerokim zakresie oficjalnych dokumentów i transakcji.
 2. Bezpieczeństwo: Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii kryptograficznych i certyfikatów wydawanych przez zaufane centra certyfikacji, kwalifikowany podpis elektroniczny zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa. Gwarantuje to, że dokumenty nie zostały zmienione po ich podpisaniu i że tożsamość podpisującego jest weryfikowalna.
 3. Integralność danych: Podpis elektroniczny chroni integralność dokumentu, zapewniając, że jego treść nie została zmieniona od momentu podpisania.
 4. Autentykacja: Kwalifikowany podpis elektroniczny jednoznacznie identyfikuje osobę podpisującą dokument, co jest kluczowe dla procesów prawnych i biznesowych.
 5. Akceptacja międzynarodowa: Kwalifikowane podpisy elektroniczne są szeroko akceptowane w transakcjach międzynarodowych, co ułatwia prowadzenie biznesu na skalę globalną.
 6. Oszczędność czasu i kosztów: Procesy, które tradycyjnie wymagałyby fizycznego podpisu i przesyłania dokumentów, mogą być zrealizowane elektronicznie w krótszym czasie, co przekłada się na oszczędności.
 7. Zmniejszenie ryzyka: Elektroniczne środki autentykacji zmniejszają ryzyko oszustw i błędów związanych z tradycyjnymi metodami podpisywania dokumentów.
 8. Łatwość przechowywania: Elektroniczne dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym są łatwiejsze do archiwizacji i zarządzania niż ich papierowe odpowiedniki.
 9. Weryfikowalność: Kwalifikowane podpisy elektroniczne mogą być łatwo weryfikowane pod kątem ich ważności, co pozwala na szybką i efektywną autentykację dokumentów.
 10. Uniwersalność: Kwalifikowany podpis elektroniczny może być stosowany w różnych sektorach i branżach, od administracji publicznej, przez finanse i bankowość, po zdrowie i edukację.
 11. Przyjazność środowisku: Zmniejszenie konieczności drukowania dokumentów przyczynia się do ochrony środowiska poprzez redukcję zużycia papieru i emisji związanych z transportem dokumentów.

Podsumowując, kwalifikowany podpis elektroniczny to inwestycja w przyszłość, która umożliwia bezpieczne, efektywne i zgodne z prawem działania w środowisku cyfrowym. Jeśli zależy Ci na wiarygodności, bezpieczeństwie i międzynarodowym uznaniu Twoich dokumentów, to rozwiązanie, które warto rozważyć. Zapewnia ono nie tylko wygodę, ale także otwiera drzwi do nowych możliwości w erze cyfrowej, gdzie granice stają się coraz mniej widoczne, a zaufanie i bezpieczeństwo są na wagę złota.

Wybierz rodzaj podpisu kwalifikowanego, który Ci najbardziej odpowiada:

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania, skontaktuj się z nami

+48 22 417 05 55

Odpowiemy na Twoje pytania, znajdziemy pasujący Ci termin oraz doradcę w Gdańsku,  Gdyni, Krakowie,  Warszawie lub Wrocławiu.

Możesz również napisać od nas emaila [email protected].